יום שבת, יולי 29, 2006

אני לא יודעת מה שאני צריכה לחשוב על המלחמה הזאת. התחושות שלי הרבה יותר קיצוני מאשר מה שאני כותבת בבלוג האנגלית שלי. שם אני מנסה לעשות הסברה יואז אני מראה יותר מתון. באמת אני חושבת שאנחנו צריכים לפצוץ בלבנון יותר בתוקפנות ובחמורה

כן, אני שונאת שאזרחים בלבנון ייהרגו אבל עם אנחנו לא נפחוס את ההזבוללה --ממש לפחוס אותה, אז אנחנו נימצא עצמנו בשנה יותר או חמישה שוב במלחמה איתה ולהן יהיו הרבה נשקים גדולים ומסוכנים שאין להם עכשיו

לא חשוב לי מה שה"עולם" חושב עלינו --העולם יגנה אותנו ויהי מה. העולם רוצה למחות את הפעילות שלנו, בסדר. אני מפגינה בפני התגובה שלו. בנקודת מבט שלי אנחנו לעולם לא נשיג אישור מהעולם. אנחנו חייבים להגן עצמנו ועם נחכה עד העולם יסכיר איתנו אז אנחנו נסוקל מהמפה. ישראל היא צריכה לנקוט לאיזה מדידות שהן יהגנו אותנו

links to this post

View My Stats